szerda 21 augusztus 2019

mail 99217 960 720

A két Kisfaludy

  • vasárnap, 03 szeptember 2017 08:23

[V]essék önök most össze ez egész egykorú irodalmát Himfynek Himfyvel… Ami amott még törekvés volt, nála, mint eredmény, mint tény lép fel. S ez értelemben iktatta ő be kora költői épületébe a zárkövet, így emelte tetőzésre azon külön ágazó igyekvéseket, s bizonyos, határozott, nemzeti typust adva a költői nyelvnek tette lehetővé azon aranykort, melynek ő ragyogó hajnala volt.

Toldy Ferenc A magyar költészet története 1867-es, második kiadásában határozta meg ekként Kisfaludy Sándor szerepét a magyar irodalomtörténetben. Olyan alkotóként tekintett rá, aki egyszerre beteljesítője, lezárója a magyar irodalom egy meghatározó szakaszának, és egyúttal kezdeményezője, megalapozója is annak az aranykornak, amelyet Toldy a magyar irodalom fejlődéstörténeténetének csúcspontjára helyez. Kisfaludy Sándorral és Kisfaludy Károllyal az elmúlt fél évszázadban meglehetősen mostohán bánt az irodalomtörténet-írás. Kisfaludy Sándor emlékének ápolása jórészt a sümegi és balatonfüredi, Kisfaludy Károly kultusza pedig a győri lokálpatriótáknak köszönhető. A két Kisfaludy címmel, Balatonfüreden 2015. október 23–24-én, a Tempevölgy folyóirat és a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének összefogásával, Balatonfüred város támogatásával megrendezett tudományos tanácskozás több évtizednyi szünet után először állította ismét a tudományos diszkusszió és a figyelem fókuszába Kisfaludy Sándor és Kisfaludy Károly életművét.

A konferencia célkitűzése egyszerre volt a számvetés és az újragondolás, hiszen az elmúlt évtizedekben mindkét életmű a nemzeti irodalmi kánon „másodvonalába”, az egyetemi curriculumok peremvidékére száműzetett. A mai egyetemisták, az érdeklődő olvasók számára pedig már egyáltalán nem magától értetődőek akár Toldy, akár a későbbi írótársak, költőutódok vagy kritikusok hol rajongó, hol elutasító, ám sohasem érzelemmentes értékítéletei. Kisfaludy Sándor – Toldy Ferenc szófordulatával élve – a nemzeti romantikát előkészítő törekvések „zárköve” volt. Arról azonban már lényegesen kevesebb szó esik, hogy lelkes, anyagi áldozatoktól sem visszariadó mecénása is egyúttal Károly Aurorájának, amely 1822-től a magyar romantika első nagy nemzedékét (Vörösmarty, Bajza, Toldy, Szemere Pál, Kölcsey, Vitkovics, Berzsenyi) segítette irodalmi nyilvánossághoz. A 19. század irodalomtörténeti nagynarratívái (Toldy Ferencé vagy Erdélyi Jánosé) a Kisfaludyak fellépéséhez, illetve hatásvesztéséhez a nemzeti irodalom történetének fontos korszakhatárait kapcsolták hozzá. A konferencia előadásai − amelyeknek jelen kötet a szerkesztett változatát adja közre − az 1801-től 1844-ig tartó időszak Kisfaludy-szövegeinek és a két életmű hatástörténeti összefüggéseinek újraértelmezésére vállalkoztak. A három tematikus blokk tizenhárom tanulmánynak ad helyet, amelyek Kisfaludy Sándor és Kisfaludy Károly életművét és utóéletét az érzékenység és a romantika komplex összefüggésrendszerében elhelyezve, új szempontok mentén tárgyalják.

A szerkesztők  • Megjelent a Tempevölgy legújabb száma! +

    Benne: Térey János, Szilasi László, Bartók Imre és Lengyel Zoltán prózája, Lanczkor Gábor, Vörös István, Bozsik Péter, Áfra János, Bíró József és Oláh András versei. Szépvölgyi Alíz hagyatékáról Németh Zsófia tanulmánya, Ladányi István Szilasi Lászlóval beszélget, Vojnics-Rogics Réka és Nagy Gabriella Ágnes gyerekirodalmi tanulmánya. A lapszámot illusztráló Fenyvesi Ottóról Orcsik Roland írt.
  • 1

Széljegyzetek

  • 1
  • 2
  • 3

Partnereink

 

14781B08 F5E6 42F4 9C29 D4542DA5920B

FFAE6044 A975 4F18 9ACB 2E2C56174FB9  

logo2

A20D66FA 2148 4626 A29F 14614DE661A2

hirdetes logo 2