kmt 300x25

Jókai Mór: A Balaton vőlegényei – Epub, Pdf

  • szombat, 04 február 2017 16:35

Jókai Mór: A Balaton vőlegényei - Válogatott elbeszélések

 

 

Letöltés: Epub Pdf

 

Jelen válogatás az „...az én gyönge oldalam” Jókai Mór novellisztikája – a poétikai, retorikai, narratológiai eljárások és az irodalmi kommunikáció, valamint az irodalmi nyilvánosság terének konfigurációi tükrében címmel, 2016. december 2–3-án, Balatonfüreden rendezett tudományos tanácskozás kísérőkiadványaként jelent meg. A kiadvány nem kerülhetett kereskedelmi forgalomba, csak a konferencia résztvevői, pedagógusok, könyvtárak és szakemberek kaptak tiszteletpéldányokat.

A kötet jókainak azokat a kisprózai szövegeit tartalmazza, amelyeket a konferencia előadói tárgyaltak. A kötet anyagát tehát kutatók, a konferencia előadói – Eisemann György, Farkas Evelin, Fried István, Górász Péter, Hajdu Péter, Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Kovács Gábor, Rózsafalvi Zsuzsanna, Steinmacher Kornélia, Surányi Beáta, Szajbély Mihály, Szilágyi Márton, Tarjányi Eszter, Török Lajos és Vaderna Gábor – válogatták, kifejezetten azzal a céllal, hogy az általuk kiválasztott szövegeken keresztül mutassák meg Jókai eddig alig-alig kutatott és csak kevesek által ismert kisprózájának egy-egy, számukra lényegesnek tűnő, karakterisztikus vonását. A tanácskozás olyan szövegekre hívta fel az egyetemi hallgatók, a középiskolai magyartanár kollégák és diákjaik figyelmét, amelyek alkalmasak lehetnek arra is, hogy a fiatalabb olvasók számára megnyissák az élményszerű Jókai-olvasás előtt az utat. Semmiképpen nem feledkeznénk meg azonban a még ma is szépszámú Jókai-rajongókról sem: számukra is különös felfedezést jelenthet a válogatás. a kötetben szereplő művek műfajilag sokfélék, a karcolat, a tárcanovella, az életkép, a novella vagy a kisregény olyan műfaji kategóriák, amelyeket nem minden esetben könnyű elhatárolni egymástól.

A szövegeknek csupán kis része állt rendelkezésre kritikai kiadásban, azért a kurrens szövegváltozatokra voltunk kénytelenek támaszkodni.

A nyomtatásban megjelent könyv fogadtatása a pedagógusok, oktatók részéről indokolja, hogy a válogatás elérhető legyen a nagyközönség számára is.

Last modified on vasárnap, 03 szeptember 2017 14:38

Aktuális

  • Megjelent a Tempevölgy legújabb száma! +

    Benne: A 25. Salvatore Quasimodo költőverseny díjazott alkotásai, összeállítás Luigi Pirandellóról (Szkárosi Endre, Török Tamara, Dávid Kinga, Lorenzo Marmiroli). Magyar Read More
  • 1

Köz-élet