vasárnap 20 január 2019

mail 99217 960 720

  • icon Tempevölgy 2014. decemberi szám
  • icon Tempevölgy 2014. szeptember száa
  • icon Tempevölgy 2014. júniusi száma

Polgári öntudat, városfejlesztés és önkormányzati modellek Magyarországon és Európában

  • péntek, 29 december 2017 17:27

Interdiszciplináris konferencia - 2018. április 6-7.

az MTA BTK Filozófiai Intézete, a BME Urbanisztika Tanszék, és a Tempevölgy szerkesztősége szervezésében

A konferencia arra az egyszerű kérdésre keresi a választ, hogy milyen lehetőségei vannak a 21. századi gazdasági-társadalmi kontextusban a közepes vagy annál kisebb városoknak a fejlődésre. Célunk az, hogy a városok működtetésében tapasztalatot szerző vezetők (városi vezetők, városi építészek, stb.) az urbanisták és a várossal tudományos szinten foglalkozók (várostörténészek és egyéb bölcsészek, szociológusok és politikatudósok, közgazdászok és jogászok) számára jöjjön létre egy olyan találkozási lehetőség, ahol alkalom nyílik a konkrét tapasztalatok és kutatási eredmények fényében általánosabb érvényű kérdések megfogalmazására, és a lehetséges válaszok megvitatására, szakmai meggyőződések, politikai nézetek és világfelfogások ütköztetésére.

Megvitatásra javasolt kérdések:

-        Milyen kihívást jelent a globalizáció a közepes és kisebb városok számára?

-        Milyen lehetőségeket teremt az Európai Unió szigorú norma- és bőkezű támogatási rendszere e városok számára?

-        Hogyan viszonyul a közepes és kisebb város a régiójához?

-        Hogyan kapcsolódhatnak egymáshoz a városok?

-        Miként tudják megtartani polgáraikat e városok – mi a polgári öntudat és identitástudat helyes működésének feltételrendszere?

-        Milyen városfejlesztési modellek léteznek e városnagyság számára?

-        Milyen szerepet játszik az emlékezetpolitika és az identitáspolitika a városi kormányzásban?

-        Milyen szerepet játszik a kultúra és intézményrendszere a városi kormányzásban?

-        Létezik-e még a városi elit fogalma, s ha igen, mit jelent?

-        Milyen szerepet játszik a kulturális örökség, a turisztika és az idegenforgalom e városok esetében?

-        Hogyan biztosítható e városok demográfiai problémáinak kezelése?

-        Létezik-e helyi társadalmi háló?

-        Létezik e polgári társadalom, s ha igen, milyen az intézményrendszere e városokban?

A konferencia nyilvános, elsődleges célja az interdiszciplináris szakmai találkozások létrejötte.

 

Időpont: 2018. április 6-7. (péntek-szombat)

 

Konferencia helyszíne: Városi Helytörténeti Gyűjtemény; 8230, Balatonfüred, Blaha Lujza u. 3.

 

Program:

 

2018. április 6. péntek

 

11.30-12.00 Regisztráció

 

13.30-14.30 Nyitó előadás:

András István (Balatonfüred főépítésze):

 

14.30-15.30  Kisvárosi polgárság - pro és kontra

Körmendy Imre(Szent István Egyetem Településépítészeti Tanszék,

a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke): Kisvárosok egyik lehetősége a globalizálódó világban

Wesselényi-Garay Andor(Budapesti Metropolitan Egyetem, Design Intézet):Paradigmák között. A krizeológiától a hipszter-urbanisztikáig

 

16.00-17.30 Fejlesztéspolitika, területi tervezés és a jövő

Szaló Péter (a Magyar Urbanisztikai Társaságelnökségi tagja):A fejlesztéspolitika átkai és áldásai

Salamin Géza(BudapestiCorvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet): Változó szerepek és minták a városi és területi tervezésben,fejlesztésben - Európai dinamikák

Alföldi György,Balázs Bálint(BME Urbanisztika Tanszék):Zsugorodó (shrinking) városaink jövője,
Salgótarján 

 

2018. április 7. szombat

 

9.00-10.30 Kisközösségi polgári öntudat - esettanulmányok

Marthi Zsuzsa(főépítész, Zsámbék): A zsámbéki polgári öntudat ébredése és a közösségi tervezés lehetőségei. 

Laczkó-Albert Elemér(polgármester, Gyergyóremete, PhD hallgató, Debreceni Egyetem): Társadalmi innováció vidéki térben 

Wettstein Domonkos(BME Urbanisztika Tanszék): Léptékváltások: Civil kezdeményezések és regionális modelleka Balaton-part rekreációs célú építészetében

 

11.00-12.00 Kisvárosi múlt I.

Mester Béla(MTA BTK FI):A város és vidéke a nemzeti kultúrában. Urbanisztikai reflexiók a 19.
századi magyar kulturális nemzetépítés gondolatkörében

Kovács Gábor(MTA BTK FI): Országépítés városokkal - regionalitás, demokrácia, közigazgatás Bibó
István koncepciójában

 

14.00-15.00 Kisvárosi múlt II.

Katona Csaba(MTA BTK TTI):A múlt csapdájában. A történelmi múlt mint a város identitásának
hordozója és alakítója

Hörcher Ferenc(MTA BTK FI): A múlt fetisizálása vagy szolid konzervativizmus? Prince Charles
angol városépítési kísérlete

 

15.30-17.00 Kisvárosi múlt és jövő

Jász Borbála(BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék): Hogyan használjuk ma egy letűnt társadalmi réteg tereit? 

Szabó Julianna(BME Urbanisztika Tanszék): A polgári identitás építészeti lenyomata a Duna menti
kisvárosokban a két világháború között

Weninger Sándor(NKE-KDI): Közgazdasági és közszervezési aspektusok a településmarketing
magyarországi vonatkozásainak tükrében